Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

O Projekcie

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. w ciągu dwóch kolejnych dekad w Polsce zostaną wybudowane morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 11 GW. Nowa branża na polskim rynku to miejsca pracy w przemyśle, w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych, gastronomicznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych czy dostaw energii.
Cele projektu wpisują się bezpośrednio w cel Programu Edukacja i obejmują: wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.
Projekt dotyczy obszarów priorytetowych Programu: Edukacja włączająca; Rozwój i promocja sektora VET, w tym współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz rozwój poradnictwa zawodowego.

Projekt powstał w ramach konsorcjum trzech podmiotów, które reprezentują sektor kształcenia zawodowego i pracodawców.  Działania projektu obejmują:

1) opracowania i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego

2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore

3) przygotowania młodzieży do wejścia w rynek pracy do nowo powstającego  sektora morskiej energetyki wiatrowej

4) wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu.