Leader

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Partner

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partner

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Contact